Rådets ledamöter

Lokala politiker
- Göran Solsjö  tel. 0623-601 09
   
Företagarföreningen
- Stefan Carlén tel: 073-839 25 35
Ideella föreningar
 
  - Mari Runesson  tel. 076 8278222
Byalagen
VAKANT pga flytt
   
Besöksnäring/turism VAKANT
   
Nipudden - Ann-Christine Nordin       tel. 0623 - 685131
Nipgården - Ann-Christine Nordin      tel. 0623 - 685001
Medborgarkontoret - Kristina Jonsson             tel. 0623 - 685005
 
Edsele Skola -Anna Lidén
Ramsele Skola -Kikki Frölander
 

        

                                  
 
     

                                
                

                               
 

 

 Senast uppdaterad: 2013-12-02