Kort om Bygden

-- ramsele.jpg

Ramsele ligger mitt i Sverige, i hjärtat av Ångermanland. Bygden har en lång och intressant historia, som sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden.

Ramsele benäms som Rafnasil i gamla skrifter. Namnet kommer troligtvis från Ramnaselet som betyder korpselet (rafn, ravn=korp, sel=lugnt vatten). Korpselet kan komma från "det mörka vattnet" eller att det fanns ovanligt mycket korp i området.

Nyligen har man funnit lämningar efter såväl sommar- som vinterboplatser och hällmålningar på flera platser tyder också på att Ramsele är en mycket gammal kulturbygd. Det första beviset på bosättning är den gamla kyrkan från slutet av 1200-talet. Byn Lungsjön grundades i mitten av 1600-talet av inflyttade finländare. Ramsele var en viktig marknadsplats under 1700- och 1800-talet. I samband med inkasserandet av skatt samlades man här från hela övre Ådalen.

Basnäringarna har tidigare grundat sig på jord och skog, men numera finns ett stort antal små och medelstora företag inom många näringar. Under andra hälften av 1800-talet var Ramsele centrum för skogsnäringen och många skogsbolag hade kontor i samhället. Tjänstemännen byggde stora hus av vilka de flesta nu är rivna. Kvar från den tiden är Hotell Färnlöfs mitt i centrum.

På 1950-talet inleddes en ny era i Ramsele i och med vattenkraftsutbyggnaden. Under ca 25 år byggdes flera kraftverk och innevånarantalet steg under perioden till ca 7000. För närvarande bor ca 2000 personer i Ramsele, som nu tillhör Sollefteå kommun.

Senast uppdaterad: 2011-04-05